แบตเตอรี่สำรองไม่จำเป็นอีกต่อไปถ้าใส่รองเท้าคู่นี้

Tyler Wiest, Carlos Armada, Julian Castro และ David MorillaRice นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์จาก Rice University ได้ร่วมกันพัฒนาเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าจากการเดินที่มีชื่อว่า PediPower

พวกเค้าได้โจทย์จากอาจารย์ให้พัฒนาอุปกรณ์ที่สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจากการเคลื่อนไหวของมนุษย์จนได้เป็นรองเท้าคู่นี้ออกมา เพียงแค่ใส่เดินไปเดินมา มันก็จะสร้างกระแสไฟฟ้าไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่สำหรับเอาไว้ชาร์จแก็ดเจ็ตเล็กๆอย่างมือถือหรือเครื่องเล่น MP3 เรียกว่ายิ่งเดินเยอะไฟฟ้าที่ได้ก็จะมากตามไปด้วย

แต่ตอนนี้มันเป็นแค่รองเท้าต้นแบบ ยังต้องปรับปรุงอะไรอีกเยอะ เช่น ปรับปรุงเรื่องรูปลักษณ์หน้าตาและน้ำหนักให้เหมือนรองเท้าปกติิค่ะ

[youtube]http://youtu.be/AwNpL1zSvVU[/youtube]

VIA DVICE