ต่อไปคุณจะหยิบจับสินค้าอะไรในร้านเค้าก็สามารถวิเคราะห์ออกมาเป็นพฤติกรรมว่าทำไมคุณถึงซื้อสินค้าชิ้นนั้นๆ

นี่คือเครื่องมือวิเคราะห์การตลาดที่ทาง Fujitsu กำลังพัฒนาอยู่ โดยมันจะคอยจับตาดูการเคลื่อนไหวของลูกค้าที่มีต่อสินค้านั้นๆในร้าน เพื่อศึกษาว่าทำไมลูกค้าสนใจอะไร เปรียบเทียบของชิ้นไหนบ้าง จนสรุปออกมาเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายเงินซื้อ โดยใช้กล้องและ Kinect

ปกติระบบสื่อ ณ จุดขาย (POS system) จะเก็บข้อมูลว่าลูกค้าซื้ออะไรไปเท่านั้น แต่ระบบใหม่นี้จะช่วยให้ลงลึกในรายละเอียด ว่าเลือกของอย่างไร ทำอะไรในขณะตัดสินใจ รวมถึงอะไรที่ทำให้ไม่ซื้อของชิ้นนั้นๆแต่เค้าไม่ได้ใช้ระบบนี้แค่อย่างเดียว แต่ยังนำแท็ก RFID และเซนเซอร์อื่นๆมาร่วมด้วยเพื่อให้ข้อมูลละเอียดขึ้น

ข้อมูลเหล่านี้ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องเพศและอายุ ก็จะช่วยให้วางแผนการตลาดได้ดียิ่งขึ้น เช่น การจัดวางสินค้า การออกโปรโมชั่นต่างๆ การทำบัตรสะสมแต้ม เป็นต้น

[youtube]http://youtu.be/Yr3KxR1niVo[/youtube]

VIA akihabaranews