ต่อไปเราอาจจะได้เห็นเซลล์เชื้อเพลิง (fuel cells) ไปอยู่ในยานพาหนะต่างๆ ไม่จำกัดแค่รถยนต์เท่านั้น

นี่คือ Alter Bike รถจักรยานที่พัฒนาโดย Cycleurope ภายใต้ความร่วมมือกับ Pragma Industries และ Ventec ที่อาจจะมาแทนที่จักรยานไฟฟ้า เพราะมันสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีช่องสำหรับเสียบปลั๊กและแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานกว่าทำให้ขี่ได้ในระยะทางที่ไกลขึ้น

Alter Bike เป็นจักรยานคันแรกที่ใช้พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน โดยนำไปเปิดตัวในงาน “Le Club des Villes et Territoires Cyclables” ที่ฝรั่งเศส ทางผู้ผลิตจะทำการตลาดโดยใช้แบรนด์ชื่อว่า Gitane

มันมีช่องเสียบตลับพลังงานที่สามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายเพื่อให้มีพลังงานใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยลดข้อกำจัดของจักรยานไฟฟ้าที่ต้องคอยชาร์จแบตเมื่อไฟฟ้าเหลือน้อย

VIA damngeeky