หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ญี่ปุ่น หลายๆฝ่ายก็เริ่มตระหนักถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในยามฉุกเฉิน

 

ปกติที่ญี่ปุ่น ในโรงเรียนและบริษัทต่างๆจะเตรียมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันของหล่นใส่ยามที่เกิดแผ่นดินไหว ส่วนใหญ่จะเป็นหมวกสีเหลืองแบบปกติ ที่มีขนาดใหญ่และเปลืองพื้นที่ในการเก็บ ทางบริษัท yellow inc จึงได้พัฒนา Kakumet หมวกที่ออกแบบด้วยรูปทรงเรขาคณิตที่สวยงาม แถมยังง่ายต่อการเรียงซ้อนกันทำให้ใช้พื้นที่ในการเก็บไม่มาก

นอกจากหมวกเปล่าๆหลากสีสันแล้ว คุณยังสามารถสั่งพิมพ์ลายอย่างโลโก้บริษัท รวมถึงพิมพ์ช่องสำหรับเขียนรายละเอียดจำเป็นสำหรับการช่วยเหลือ เช่น ชื่อ อายุ หมู่เลือด เป็นต้น นอกจากนี้เค้ายังเตรียมร่วมกับดีไซน์เนอร์ภายนอกบริษัท ร่วมกันออกแบบหมวกเวอร์ชั่นใหม่ๆให้เหมาะกับลูกค้าเฉพาะราย

VIA Japantrends