ตอนนี้นิตยสารส่วนใหญ่ยกเว้นหมวดอาหาร แฟชั่นและความงาม ยอดขายเริ่มลดลงเพราะการเข้ามาของนิตยสารบนไอแพด

 

จากการสำรวจนิตยสาร 58 ฉบับที่วางขายตั้งแต่เดือนมกราคาถึงสิ้นเดือนมีนาคมโดย Publishers Information Bureau พบว่าจำนวนหน้าเฉลี่ยของโฆษณาในเล่มใกล้เคียงกับจำนวนหน้าโฆษณาของปีที่แล้ว

แต่ในนิตยสารเวอร์ชั่นไอแพดสามารถขายโฆษณาได้เพิ่มขึ้น 23.6% เรียกว่าตอนนี้โฆษณาบนไอแพดคิดเป็น 56% ของจำนวนโฆษณาทั้งหมดจากที่พิมพ์เป็นเล่มและบนไอแพด

สิ่งที่น่าสนใจก็คือสำนักพิมพ์ขายโฆษณาบนไอแพดได้มากขึ้น รวมถึงโฆษณาในเว็บไซต์ด้วย นั่นหมายความว่าสินค้าต่างๆจะเริ่มให้ความสำคัญกับโฆษณาแบบเดิมในหน้าหนังสือน้อยลง

๙ึ่งข้อมูลนี้สอดคล้องกับภาพรวมของสื่อสิ่งพิมพ์จำนวนโฆษณาที่ลงในหนังสือแบบปกติลดลง 4% ส่วนโฆษณาบนไอแพดเพิ่มขึ้น 15%