กูเกิลเตรียมนำอินเตอร์เน็ตไปให้ประเทศกำลังพัฒนาด้วยบอลลูน

เมื่อวันก่อนกูเกิลได้ประกาศในบล็อกเกี่ยวกับโปรเจคใหม่ที่มีชื่อว่า Project Loon  ที่เกิดจาก Google[x] ห้องทดลองลับของกูเกิลที่พัฒนาโปรเจคการส่งจรวดขึ้นไปดวงจันทร์

ตอนนี้แม้ว่าอินเตอร์เน็ตได้แผ่ขยายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว แต่ประชากรทุก 2 ใน 3 คนก็ยังไม่สามารถจ่ายเงินเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วได้ บางประเทศค่าอินเตอร์เน็ตสูงกว่ารายได้ทั้งเดือนซะอีก ทาง Google[x] ก็เลยคิดหาวิธีใหม่ๆในการทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่มีมานานนับศตวรรษแล้ว นั่นก็คือบอลลูนนั่นเอง

วิธีการก็คือปล่อยลูกบอลลูนขึ้นไปอยู่ในชั้นบรรยากาศ stratosphere ซึ่งลมบนนั้นจะเป็นตัวพัดพาให้ลูกบอลลูนโคจรไปรอบโลก โดยลูกบอลลูนจะมีอัลกอริทึมที่มีพลังในการคิดคำนวณสูงมากในการคำนวณและจัดการ/เปลี่ยนแปลงเส้นทาง ณ จุดที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม

ลูกบอลลูนที่ส่งขึ้นไปจะยิงสัญญาณอินเตอร์เน็ตลงสู่ภาคพื้นดินโดยความเร็วที่ได้จะเทียบเท่ากับความเร็วของเครือข่าย 3G หรือเร็วกว่านั้น เป้าหมายของโปรเจคนี้นอกจากทำให้คนเข้าถึงอินเตอร์เน็ตมากขึ้น ยังเป็นตัวเชื่อมโยงคนในพื้นที่ห่างไกล, ชนบทและพื้นที่ทุรกันดารเข้าด้วยกัน พร้อมเพิ่มช่องทางการสื่อสารเพื่อส่งคนไปช่วยเหลือยามเกิดภัยพิบัติได้

ตอนนี้ตัวต้นแบบกำลังทำการทดสอบอยู่ที่ Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะ คนที่ทดลองใช้กลุ่มแรกก็มีประมาณ 50 คน ซึ่งกูเกิลก็วางแผนที่จะนำไปทดสอบที่อื่นๆที่ตั้งอยู่บนเส้นละติจูดเดียวกันอีก

[youtube]http://youtu.be/m96tYpEk1Ao[/youtube] [youtube]http://youtu.be/mcw6j-QWGMo[/youtube]

VIA venturebeat