ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นเป็นสิ่งที่ทุกบ้านต้องมีติดไว้ แต่กล่องพยาบาลส่วนใหญ่เวลาจะใช้ต้องให้คนอื่นช่วยเวลาใช้งาน

นี่คือ Home First Aid Kit ชุดปฐมพยาบาลที่สามารใช้งานมือเดียวได้อย่างสบายๆ ไม่ว่าจะแขนหัก,อยู่คนเดียวหรือผู้พิการที่มีมือข้างเดียวก็สามารถรักษาเบื้องต้นด้วยตัวคนเดียวได้

คนที่ออกแบบก็คือ Gabriele Meldaikyte ด้วยแนวคิดการแบ่งอุปกรณ์ออกเป็นส่วนๆเพื่อให้เลือกหยิบสิ่งที่ต้องการได้ง่ายและรวดเร็ว

ตัวกล่องหลักจะเป็นกล่องแบบคลี่ออกโดยใช้แค่มือเดียวก็เปิดออกได้อย่างง่ายดาย เมื่อกางออกมาจะแบ่งชุดอุปกรณ์เป็น 3 ส่วนตามอาการบาดเจ็บ เช่น แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก, แผลเล็กๆน้อยอย่างมีดบาด และแผลลึก

ซึ่งของทุกอย่างสามารถปฐมพยาบาลโดยใช้แค่มือข้างเดียว เรียกว่าออกแบบมาได้ตอบโจทย์การใช้งานจริงค่อนข้างดีทีเดียว

VIA trendhunter