ต่อไปเราจะเห็นหุ่นยนต์แปลกๆออกมาอีกมากมายตามเทคโนโลยีที่รุกหน้า

นี่คือโปรเจค iStruct จากกลุ่มนักวิจัย DFKI (กลุ่มนักวิจัยปัญญาประดิษฐ์จากเยอรมัน) ด้วยการสร้าง robot ape หุ่นยนต์วานรขึ้นมา มันคือลูกผสมระหว่างระหว่างหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เดินสองขาแบบมนุษย์กับหุ่นยนต์สัตว์สี่เท้า โดยมันสามารถเดินได้ทั้งแบบสองขาและสี่ขาเมื่อต้องการ

เป้าหมายของโปรเจคนี้ก็คือการพัฒนาระบบหุ่นยนต์ รวมถึงออกแบบโครงสร้างตามสภาพชีววิทยาเพื่อพัฒนาการเคลื่อนไหวและการก้าวสลับขาของหุ่นยนต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงสร้างอัจฉริยะที่ออกแบบมาสามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย ที่ไม่เพียงแต่ขยายขีดความสามารถของการเดินสลับขาของหุ่นยนต์ แต่นังสามารถพัฒนาต่อยอดไปประยุกต์ใช้ด้านอื่นๆ เช่น ใส่ระบบบรรทุกของหรือเซนเซอร์ต่างๆลงไปเพื่อใช้งานเฉพาะทางเป็นต้น

[youtube]http://youtu.be/9xMoXywKyOs[/youtube] [youtube]http://youtu.be/i-RdKv6QMx8[/youtube]

VIA Geekygadget