นักวิจัยจาก Stirling University พบว่าการใช้เสียงเตือนจะช่วยให้เลิกบุหนร่ได้ดีกว่าการใช้ภาพและคำเตือนข้างกล่อง

นี่ถือเป็นความพยายามที่สร้างสรรค์เพื่อทำให้คนสูบบุหรี่น้อยลง นักวิจัยได้ทดลองทำกล่องบุหรี่ให้มีเสียงเตือน บอกถึงอันตรายเวลาที่คนเปิดกล่องบุหรี่ นอกจากนี้ยังบอกสถิติคนตายจากบุหรี่ รวมถึงสายด่วนเลิกบุหรี่ด้วย

เริ่มแรกเค้าได้ทำการทดลองกับกลุ่มผู้หญิงอายุ 16 – 24 ปี เพื่อดูผลกระทบว่ากล่องบุหรี่พูดได้นี้จะช่วยลดการสูบบุหรี่ได้มากน้อยแค่ไหน ต่อจากนั้นก็ขยายไปยังกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นทั้งหญิงและชายอายุ 16 ปีขึ้นไป

เมื่อได้ผลวิจัยยืนยันที่แน่ชัดว่าลดการสูบบุหรี่ได้จริง  แน่นอนนว่าบริษัทผู้ผลิตบุหรี่อาจจะนำกล่องบุหรี่พูดได้นี้ไปใช้ทำการตลาดในอนาคต

VIA BBC