ใครที่ไปส่งรับและเพื่อนที่สนามบินแล้วอยากทำให้เพื่อนประทับใจ ตอนนี้ที่ออสเตรเลียมีบริการใหม่ ส่งข้อความไปแสดงบนจอที่สนามบินได้แล้ว

 

สนามบิน Brisbane เป็นสนามบินแห่งแรกในออสเตรเลียที่เริ่มนำจอ LED ขนาดใหญ่มาติดไว้ในส่วนของผู้เดินทางขาออกต่างประเทศ ซึ่งจอนี้จะอนุญาตให้คุณส่ง SMS เพื่อแสดงข้อความที่ต้องการบนจอนี้

ไม่ว่าจะเป็น “เราจะคิดถึงเธอ”, “ลาก่อน” หรือ “ยินดีต้อนรับกลับบ้าน” ซึ่งจะแสดงได้เฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นและมีการจำกัดจำนวนของตัวอักษรไว้ ไม่ให้ยาวเกินไปเพื่อให้ข้อความของทุกคนที่ส่งเข้าไปปรากฏบนจอได้ครบทุกคน

ข้อความนี้จะแสดงเฉพาะช่วง 7.30 – 11 เช้าของแต่ละวัน นอกเหนือเวลานั้นก็จะใช้จอนี้แสดงตารางบิน พยาการณ์อากาศ รวมถึงโฆษณาแบบสองภาษาโดยเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนและเกาหลี

ส่วนอัตราค่าบริการก็เท่ากับการส่ง SMS แบบปกติค่ะ

VIA  Heraldsun