นี่คืออุปกรณ์ชื่อว่า Farm 432 ที่ช่วยให้คุณสามารถเลี้ยงแมลงเพื่อนำมาใช้ทานเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือก

นี่คือแนวความคิดของ Katharina Ungel นักออกแบบอุตสาหการชาวออสเตรีย กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านสำหรับเลี้ยงแมลงสำหรับใช้เป็นอาหารทางเลือก เนื่องจากแมลงมีผลกระทบต่อผู้ทานน้อยกว่าเนื้อสัตว์ที่เลี้ยงในฟาร์ม ที่มักจะมีการฉีดยาและใช้สารเคมีเพื่อเร่งการเติบโต

หลายประเทศในเอเชียก็นิยมบริโภคแมลงเป็นอาการอยู่แล้ว ถ้าคนหันมาทานแมลงมากๆมันอาจจะกลายเป็นเมนูขึ้นชื่อของหลายๆร้านก็ได้ประเทศ

แมลงที่นำมาเลี้ยงด้วย Farm 432 ก็คือตัวหนอนแมลงวันลาย (black soldier fly larvae) ที่มีโปรตีนสูง ตัวแมลงโตเต็มวัยไม่ต้องกินอาหารมาก แถมยังเลี้ยงได้ด้วยขยะชีวภาพ ไข่แมลงวัน 1 กรัมใช้เวลาเลี้ยง 432 ชั่วโมงหรือ 18 วันก็จะได้เนื้อแมลงวันที่กินได้ 2.4 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นโปรตีนทางเลือกที่ไม่เลวสำหรับคนที่ไม่อยากทานเนื้อสัตว์จากฟาร์ม

แน่นอนว่าปัญหาใหญ่ของ Larvae ก็คือจะเปลี่ยนวัฒนธรรมมากินแมลงได้นั้น ค่อนข้างยากทีเดียว ถ้าให้เลือกระหว่างการทนหิวกับการกินแมลง หลายคนคงเลือกอย่างแรกมากกว่า อย่างน้อยก็มีซีคนนึงแหละ

VIA CNET