Instagram ประกาศตัวเลขยอดผู้ใช้ 6 เดือนล่าสุดเพิ่มขึ้น 50 ล้านคน ส่งผลให้ยอดผู้ใช้งานประจำทะลุ 150 ล้านคนแล้ว

หลังจากที่เฟสบุ้คจ่ายเงิน 1,000 ล้านดอลล่าร์เพื่อเข้าซื้อกิจการ Instagram เมื่อปี 2012 ดูเหมือนว่าตอนี้พวกเค้าพร้อมแล้วสำหรับการหาผลตอบแทนจากเงินที่ลงทุนไป แม้ว่าตอนนี้เว็บแชร์รูปชื่อดังจะยังไม่มีโฆษณา แต่ผู้บริหารผ่ายปฎิบัติการคนใหม่ของ Instagram บอกว่า พวกเค้าพร้อมแล้วกับการขายโฆษณา ซึ่งจะเริ่มเห็นภายในเวลาไม่เกิน 1 ปีนี้ เพราะเป้าหมายของทุกธุรกิจในระยะยาวก็คือหาเงินมาทำให้กิจการอยู่รอด

หลังจากที่เมื่อหกเดือนที่แล้ว Instagram เพิ่งประกาศตัวเลขยอดผู้ใช้งานประจำ 100 ล้านคน Instagram ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นเป็น 150 ล้านคนต่อเดือนแล้ว ซึ่งผู้ใช้มากกว่า 60 % เป็นผู้ใช้งานที่อยู่นอกอเมริกา แม้แอพจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทาง Instagram ถือว่าเป็นความท้าทายในการทำการตลาดโดยไม่ส่งผลต่อฐานตัวเลขผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในทางทฤษฎีแล้ว ถ้าวันนี้ Instagram มีโฆษณา มันก็จะสร้างรายได้มากกว่าหลายล้านดอลล่าร์ แต่ถ้ามีโฆษณามากเกินไปก็จะทำลายสภาพแวดล้อมในการใช้งานให้ลดลงไปเรื่อยๆจนคนอาจเปลี่ยนไปใช้แอพอื่นแทน

จากปัญหาเมื่อต้นปีที่ Instagram เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการใช้งาน สามารถขายรูปของผู้ใช้โดยไม่ต้องขออนุญาตทำให้หลายคนออกมาโวย มาครั้งนี้ก็เลยต้องคิดหนักว่าทำยังไงที่ทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับผลกระทบ

VIA CNET