ถ้าอยากรู้ว่าโปรเจค Kickstarter จะรุ่งหรือร่วง ตอนนี้มีคนคิดวิธีประเมินความสำเร็จของโปรเจคภายในหนึ่งชั่วโมงหลังเริ่มปล่อยออกมา

 

Kickstarter ถือเป็ช่องทางสำหรับคนที่มีไอเดีย พร้อมทำได้จริงแต่ขาดเงินทุน ก็เอาความคิดมาขายก่อน พอผลิิตเสร็จก็ส่งของให้กับผู้สนใจสมทบทุนในราคาที่ถูกกว่าราคาขายในท้องตลาด ซีเองก็เห็นว่ามีคนไทยเสนอโปรเจคเข้าไปอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะ

ล่าสุด Vincent Etter และทีมนักวิจัยจาก Swiss university EPFL ได้นำกิจกรรมบนทวิตเตอร์, จำนวนของผู้ให้เงินสนับสนุน  (backer) และจำนวนเงินที่ต้องการทั้งหมดของโปรเจคนั้นๆมาคำนวณหาอัตราการประสบความสำเร็จของโปรเจคนั้นๆได้ภายในหนึ่งชั่วโมงแรกที่โปรเจคนั้นเริ่มหาเงินระดมทุน ซึ่งความแม่นยำของวิธีนี้อยู่ที่ 76% ก่อนห้านี้ก็เคยมีทีมนักวิจัยอเมรกันพยายามหาวิธีพยากรณ์ความสำเร็จของโปรเจค Kickstarter เหมือนกันซึ่งมีความแม่นยำอยู่ที่ 68%

การรวบรวมข้อมูลความสนใจของคนจากทวิตเตอร์, โปรเจคก่อนหน้านี้ที่ได้รับการสนับสนุนและจำนวนคนที่ให้เงินสนับสนุนเป็นครั้งแรกเป็นปัจจัยสำคัญในการคำนวณหาความเร็วของเงินที่คนจะจ่ายสนับสนุนเข้ามาเมื่อมีข้อมูลเหล่านี้เค้าสามารถคำนวณอัตราการประสบความสำเร็จได้ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง หลายๆสถาบันการศึกษาก็พัฒนาเครื่องมือวัดความสำเร็จบน Kickstarter เช่นกัน เช่น “Sidekick” เป็นต้น

การวัดผลยิ่งมีความแม่นยำสูงก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก็คือ ถ้าเครื่องมือบอกว่าประสบความสำเร็จก็จะใจชื้นขึ้นเยอะเลย แต่ถ้าไม่ประสบความสำเร็จก็จะบั่นทอนกำลังใจ แต่ถ้าใครฝันอะไรไว้อย่าหยุดฝันค่ะ แม้จะล้มลงกี่ครั้งต้องยืนขึ้นมาให้ได้ วันใดที่คุณประสบความสำเร็จจะรู้ว่ามันมีค่าเพียงใด

VIA theguardian