คุณอาจจะนึกไม่ถึงว่า จำนวนขยะที่เกิดจากร้านอาหาร, ซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือบ้านเรือนมีมากเกินกว่าที่คิด
grocery-store-640x0

มีการคาดการณ์ว่าขยะที่เกิดจากอาหารคิดเป็น 40% ของขยะทั้งหมด ซึ่งปลายทางส่วนใหญ่ก็จะถูกทิ้งให้เน่าเสียในจุดทิ้งขยะที่ไหนสักแห่ง ล่าสุด Sainsbury เครือซุปเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของอังกฤษได้คิดวิธีแก้ปัญหาแบบยั่งยืน ด้วยการนำเศษอาหารมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมีสาขาที่ Cannock เป็นสาขานำร่อง ไฟ้าที่ใช้ภายในร้านเกิดจากการนำขยะมาผลิตทั้งหมด นั่นหมายความว่าพวกผักผลไม้หรืออาหารที่ขายในร้านไม่หมด แทนที่จะโยนทิ้งให้เปล่าประโยชน์ก็นำมาผลิตไฟฟ้าแทน

หลักการทำงานก็คือ ทำการคัดเลือกอาหารอันไหนที่เริ่มสียจนไม่สามารถบริจาคให้องค์กรการกุศลหรือนำไปเลี้ยงสัตว์ได้ นำมารวมกันใส่รถบบรทุกขนไปยัง Biffa โรงงานไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลที่อยู่ใกล้เคียง หลังจากนั้นก็นำไปใส่ถังขนาดใหญ่ที่ไม่มีออกซิเจนซึ่งมีจุลินทรีย์ชนิดพิเศษบรรจุอยู่ มันจะทำการย่อนสลายเศษอาหาร แล้วทำการปล่อยก๊าซไอโอมีเทนออกมา ซึ่งก๊าซนี่เองจะนำไปใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ปัจจุบัน Biffa สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่ร้านต้องการใช้ นี่ก็เลยเป็นร้านแรกในอังกฤษที่ไม่ต้องพึ่งการไฟฟ้า

VIA digitaltrends