Julian Melchiorri นักศึกษาปริญญาโทจาก RCA สามารถพัฒนา Silk Leaf ใบไม้ประดิษฐ์ที่สามารถสังเคราะห์แสงและผลิตออกซิเจนเองได้

Screen Shot 2014-07-31 at 2.39.14 PM

โปรเจคนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิชา Innovation Design Engineering course ภายใต้ความร่วมมือกับห้องทดลองด้านเส้นไหมของ Tufts University นี่ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะการสำรวจอวกาศ ซึ่งจะช่วยให้เราบินสำรวจอวกาศได้ไกลขึ้นกว่าเดิมโดยไม่จำเป็นต้องแบกถังออกซิเจนจำนวนมากๆไปด้วย

ใบไม้ประดิษฐ์นี้จะประกอบไปด้วยคลอโรพลาสต์ที่นำมาจากเซลล์ของพืช ต่อจากนั้นก็นำไปทำให้ลอยตัวอยู่ในวัสดุสารสกัดโปรตีนจากเส้นไหม (silk protein)  ซึ่งมีโมเลกุลที่ค่อนข้างเสถียรเมื่อวัสดุนี้สัมผัสกับน้ำและแสงอาทิตย์ก็จะเปลี่ยนสองอย่างนี้ให้กลายเป็นออกซิเจนเหมือนใบไม้จากธรรมชาติ

มันถือเป็นวิธีแก้ปัญหาการขาดแคลนออกซิเจนในยานอวกาศ เพราะต้นไม้ไม่สามารถเติบโตได้ในสภาวะไร้น้ำหนัก ขอแค่มีใบไม้ประดิษฐ์,น้ำและแสงอาทิตย์ก็สามารถผลิตออกซิเจนได้แล้วจึงทำให้เราใช้ชีวิตในอวกาศได้นานขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องแบกถังออกซิเจนมากๆ

นอกจากจะใช้ในยานอวกาศแล้ว มันยังสามารถนำมาดัดแปลงใช้กับเมืองหรือตกแต่งอาคารเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มากขึ้นได้

VIA PSFK