เม้าส์คอมพิวเตอร์ไม่มีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาสักพักใหญ่ๆแล้ว แต่ต่อไปมันจะเริ่มมีบทบาทในการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ก็เป็นได้

pressure-grip-mouse-640x0

ในขณะที่เม้าส์หลายๆเจ้าเริ่มมีแนวคิดนำการตรวจจับแรงกดมาใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็น Manhattan Stealth Touch Mouse หรือ Magic Mouse ของแอปเปิ้ลเอง แต่นั้นก็เป็นการใช้งานทั่วไป ไม่ได้มีผลต่อการรักษาความปลอดภัย ล่าสุดวิศวกรเครือข่ายจาก Raytheon เกิดแรงบันดาลใจ จับเอาเซนเซอร์ตรวจจับแรงกดใส่ลงไปในเม้าส์ เอาไว้สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์

เจ้าของแนวคิดนี้ก็คือ Glenn Kaufman แถมยังทำการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วย ภายใต้สิทธิบัตร No. 8,762,734 ชื่อว่า biometric pressure grip โดยเค้าได้นำเซนเซอร์ไปติดตั้งหลายจุดทั่วเม้าส์เอาไว้อ่านค่า biometric signature ในรูปแบบของแรงกดฌแพาะตัวของแต่ละบุคคล ซึ่งวิธีนี้จะแฮคยากกว่าระบบจดจำใบหน้า, การสแกนม่านตาหรือสแกนลายนิ้วมือ ที่สามารถขโมยอัตลักษณ์ส่วนบุคคลได้

pressure-sensitive-biometric-mouse-patent-325x325

Kaufman ได้นำลัษณะการจับเม้าส์ รวมถึงตำแหน่งการกดและแรงที่ใช้ในการกดมาเป็นเครื่องมือยืนยันตัวตนซึ่งสิ่งเหล่านี้ลอกเลียนกันได้ยาก  โดยมันจะเทียบการใช้งานกับข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้ ถ้าหากตรงกันถึงมีสิทธิ์ใช้งานคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นได้ จากการทดสอบของ Kaufman พบว่าระบบนี้มีความผิดพลาดแค่ 1 ใน 10,000 ครั้งเท่านั้นเอง

เม้าส์ตัวนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนการยืนยันตัวตนรูปแบบอื่นๆ แต่อาจจะนำมาใช้งานร่วมกันเพื่อให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้น นอกจากนั้นทาง Raytheon ก็ยังไม่มีแผนการผลิตออกมาจำหน่ายอย่างเป็นทางการค่ะ

VIA digitaltrends