4                   3   

Google แจกพื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive อีก 2GB ในขณะที่ Microsoft ก็เสนอแจกพื้นที่เก็บข้อมูลขนาด100GB บน OneDrive ให้ใช้งานได้ฟรี 2 ปี แต่ทั้ง 2 เจ้าต่างก็มีเงื่อนไขแลกเปลี่ยนกันมาด้วย

 2

ฝั่ง Google นั้น ผู้ใช้จะต้องเข้าไปอัพเดตข้อมูลระบบความปลอดภัยของบัญชีใช้งานของตนเองที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรติดต่อหรือคำถามสำรองในกรณีที่ต้องทำการกู้บัญชีหรือลืมรหัสผ่าน, รีวิวการ log in เข้าระบบของบัญชีผู้ใช้ของตนเอง, รายการอนุมัติสิทธิ์แก่แอพและอุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ รวมถึงการตั้งค่าระบบ log in แบบ 2ขั้นตอน โดยการทำรายการตรวจสอบนี้จะต้องดำเนินการภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ แล้ว Google จะปรับเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive ให้ตอนสิ้นเดือนพร้อมส่งอีเมลมาให้ผู้ใช้ยืนยัน

 

ด้าน Microsoft นั้นมีเงื่อนไขว่าต้องลงทะเบียนสมัครใช้ระบบ Bing Rewards(จำกัดเฉพาะผู้ใช้งานที่ระบุว่าอยู่ใน USA เท่านั้น) แล้วกดลิงก์ “100 Gb free” ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอแผงควบคุมการใช้งานหลัก จากนั้นก็จะได้พื้นที่เก็บข้อมูลบน OneDrive ขนาด 100GB มาใช้งานฟรี 2 ปี (ถ้าคิดจากค่าบริการปกติที่ต้องจ่ายเดือนละ 1.99 ดอลลาร์เพื่อพื้นที่ขนาดนี้ ก็ถือว่าประหยัดเงินไปได้กว่า 1,500 บาท)