ดินสอพอใช้จนเหลือแท่งสั้นๆแล้ว หลายคนก็จะโยนทิ้งไปเป็นขยะ ทั้งที่ยังใช้ต่อได้อีกหน่อย นี่คือเครื่องเหล่าดินสอที่ช่วยให้คุณใช้ดินสอได้นานกว่าเดิม

book-6

นี่คือเครื่องเหลาดินสอที่มีชื่อว่า Tsunago ออกแบบโดย Nakajima Jkyudo เอาไว้ช่วยเหลาและต่อดินสอที่หดเหลือสั้นกับดินสอแท่งยาวเพื่อให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น ช่วยลดจำนวนขยะ

หลักการทำงานก็คือ นำดินสอที่ใช้งานจนสั้นแล้ว ถ้ามีหัวส่วนที่เป็นยางลบก็ให้แกะออกมามาก่อน จากนั้นก็นำหัวดินสอที่เคยมียางลบไปเหลาในกบช่องหมายเลข 1 จนถึงขีดสีแดง จากนั้นให้นำดินสอแท่งยาวมาเหลาในกบช่องที่สอง ขั้นตอนต่อมาคือหมุนกบไปยังช่องที่สาม เอาดินสอแท่งยาวเสียบเข้าไปเหลาเพื่อทำความสะอาดเศษไม้ ขั้นตอนสุดท้ายคือใช้กาวหยอดไปในหัวดินสอแท่งสั้นแล้วนำดินสอแท่งยาวที่เหลาแล้วมาประกบ เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ดินสอแท่งใหม่ที่ยาวขึ้นกว่าเดิม สามารถชใช้งานได้นานขึ้น

นี่ถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่เรียกว่าใช้ประโยชน์จากทรัพยกรที่มีอย่างคุมค่าเลยค่ะ

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ubwPm9UK4F8[/youtube]

VIA PSFK