Apple ตัดสินใจเข้าซื้อบริษัทระบบนำทาง Coherent Navigation โดย Apple ไม่ได้ให้รายละเอียดกับการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ Coherent Navigation ถือเป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีจุดเด่นด้านระบบนำทางในระบบ GPS

Screen Shot 2558-05-26 at 4.08.29 PM

 

ที่ได้ชื่อว่ามีฐานข้อมูลในแต่ละตำแหน่งพิกัดทั่วโลกที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำมาก ทั้งยังมีการใช้งานโปรแกรมในระดับกองทัพทางทหารด้วย

การเข้าซื้อ Coherent Navigation ทำให้เข้าใจได้ว่า Apple อยากมีระบบนำทางที่แม่นยำของตัวเอง เช่นเดียวกันอย่าง Google ซึ่งนี่อจจะส่งผลต่อการพัฒนาระบบของv Apple Map แน่นอน รวมถึงการต่อยอดไปพัฒนาแอปพลิเคชันที่ระบุตำแหน่งในอนาคตด้วย

Screen Shot 2558-05-26 at 4.09.12 PM