เรื่องสยองของหนังผีเกือบทุกเรื่อง จะต้องมีเก้าอี้ผี ขยับเองได้……  ตอนนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วนะ