หลังจากที่ Google แยกเวอร์ชั่นระหว่างโปรแกรมการสนทนาอย่าง Google Talk กับเวอร์ชั่นสำหรับคุยกับเพื่อนหลาย ๆ คน พร้อมกับ Chat สนทนาได้อย่าง Hangout แต่ทำไปทำมาเหมือนจะเป็นการฆ่า Google Talk 

ล่าสุด Google ได้ปิดการให้บริการ Google Talk แล้วอย่างเป็นทางการ โดยการย้ายบริการ SMS ไปให้กับ Hangout และมีการเปลี่ยนบริการ Google Talk ใน Gmail เปลี่ยนเป็น Hangout และยังมีการปรับเรื่องของ โพรโทคอล XMPP ของ Google Talk ย้ายไปที่ Hangout เช่นกัน เรียกได้ว่าตอกโรงเลย

ถือว่าเป็นการปิดเพื่อลดความซ้ำซ้อนและความจริง Hangout ก็ไม่ได้ไม่ดี มันก็ใช้งานสนทนาได้ดีเหมือนกัน