เนื่องจาก Pebble ได้ถูกซื้อกิจการโดย Fitbit นั้นทำให้หลายคนสงสัยว่า Pebble จะใช้งานได้ต่อไปหรือไม่เพราะว่านาฬิการุ่นนี้ต้องพึ่งพา Server Cloud อยู่ แต่ล่าสุด Pebble มีการออก Firmware ใหม่ล่าสุดให้สามารถใช้งานได้แม้ว่า Server จะปิดแล้วก็ตาม

โดยการปิดนี้เพื่อให้ลดการพึ่งพาในการ Server ตามสัญญาที่จะมีการปิด Server ในปี 2017 นั่นเอง โดยปกติ Pebble ต้องพึ่งพาระบบ Cloud เพราะต้องใช้งานเกี่ยวกับ  dictation, การส่งข้อความ, การถามสภาพอากาศ แต่หลังปิดแล้วอจจะใช้งานไม่ได้ แต่อย่างน้อยก็ยังสามารถบอกเวลาได้เหมือนเดิม

Via The Verge