Uber ไทย ครบรอบ 3 ปี ตั้งเป้า 3 ภารกิจหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ สร้างทีมอูเบอร์ประเทศไทย รวมถึงร่วมเป็นพันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Uber

Uber

เรียกว่าตลอด 3 ปีที่ผ่าน Uber ทำให้คนไทยได้รู้จักบริการรูปแบบใหม่ Ride-Sharing หรือบริการร่วมเดินทางในไทยให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ซึ่งมาช่วยเสริมระบบคมนาคมของไทยให้ผู้ใช้มีทางเลือกมากขึ้น สะดวกและปลอดภัย ส่งผลให้มีจำนวนผู้ใช้และผู้ร่วมขับที่เติบโตขึ้นมาก ไม่ใช่แค่เฉพสะกรุงเทพเท่านั้น ยังเริ่มขยายไปยังจังหวัดอื่นๆมากขึ้น อย่าง เชียงใหม่  เชียงราย ชลบุรีและพัทยา นอกจากนั้นยังเปิดบริการใหม่อย่าง UberEATS ส่งอาหารได้ด้วย

นอกจากคนไทยแล้วในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา มีคนต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยอีก 74 ประเทศที่เรียกรถผ่านแอป นั่นหมายถึงความสะดวกสบายในการสื่อสาร ที่ผู้ร่วมรู้ว่าไปไหนผ่านแอปโดยไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาต่างประเทศ แถมยังจ่ายเงินผ่านบัตรเครดิตได้ด้วย

Uber

ในโอกาสที่อูเบอร์กำลังก้าวสู่ปีที่ 4 นี้ ก็ได้มีการเปิดตัวคุณศิริภา จึงสวัสดิ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทยคนใหม่ ซึ่งภารกิจหลักๆจะเน้นอยู่ 3 ด้านคือ

  1. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ หรือการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆใส่เข้าไปในแอป อย่างที่เปิดตัวไปแล้วก็มีการจับมือกับ LINE สามารถเรียกรถผ่านแชทได้ทันที เพียงแค่แอด อูเบอร์ Official Account เท่านั้น ฟีเจอร์ใหม่ที่เราจะได้ใช้กันก็มีการผสมผสานเข้ากับแอปปฏิทิน ช่วยให้เวลาเรียกรถไม่จำเป็นต้องใส่ปลายทางถ้าหากเราลงข้อมูลไว้ในปฏิทิน ,ระบบแชทที่ช่วยให้คนนั่งกับคนขับติดต่อกันได้สะดวกขึ้น นอกจากนั้นยังมีระบบตรวจสอบคนขับเพื่อให้มั่ใจว่าเป็นคนเดียวกับที่ลงทะเบียนไว้
  2. การสร้างทีมอูเบอร์ประเทศไทย ด้วยการคัดเลือกคนที่มีความสามารถและเข้าใจพฤติกรรมการใช้งานในไทยได้เป็นอย่างดี
  3. พันธมิตรกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อสร้างความเข้าใจและยอมรับถึงประโยชน์ของเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) และบริการร่วมเดินทางรูปแบบใหม่

ทั้งหมดนี้ก็เพื่อช่วยผลักดันประเทศไทยสู่ยุค 4.0 สร้างทางเลือกให้กับผู้ใช้ทั่วไป สร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับผู้ร่วมขับ โดยมีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน