หลังจากที่ Samsung ได้เปิดตัว Gear S3 พร้อมกับมีการปล่อยให้ Samsung Gear Application สามารถใช้งานกับ iOS แล้วตอนนี้ Samsung ได้เผยตาราความสามารถเมื่อใช้งานแต่ละ OS ในตัว Gear S3

โดย Samsung ยังคงแนะนำให้ใช้งานในเวอร์ชั่น Android เพราะลูกเล่นนั้นให้เยอะกว่าตามภาพ และจะมีบางรุ่นที่จัดการข้อมูลได้มากทั้งเรื่องการโทรเข้า, ออก, รับส่งข้อความ เป็นต้น

แต่สำหรับ iOS นั้นจะไม่รองรับการจัดการอีเมล์ และ Samsung Pay แม้จะมีการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth แล้วก็ตาม

จะเรียกได้ว่า แม้ว่าจะเปิดให้กับ iOS กันไปแล้วแต่ลูกเล่นจริงในตัวของ Gear S3 ก็ยังคงเหมาะกับ Android มากกว่า