โปรแกรมอ่านอีเมล์ของ Microsoft ที่ตอนนี้กระจายอยู่ทุก Platform และมีความน่าสนในไม่น้อยเช่น Outlook For Mac ซึ่งมีความน่าสนใจพอสมควร เนื่องจาก พยายามเพิ่มลูกเล่นที่ใหม่ ๆ และที่น่าสนใจคือ ลูกเล่นที่มาจากเวอร์ชั่นเต็ม

เช่นการส่งอีเมล์ภายหลัง (Send Later) โดยจะเป็นปุ่มเล็ก ๆ ที่กดภาพในปุ่มส่งอีเมล์ ซึ่งฟีเจอร์นี้ยังอยู่ในการทดสอบผ่าน Office insider และยังมีฟีเจอร์ลบเมล์ออกอัตโนมัติที่คุณไม่ต้องการได้เช่นกัน

นอกจากนี้ยังมีลูกเล่นใหม่ ๆ เช่นตั้งให้มีการอ่านอีเมล์เองหรือลงตารางนัดหมายในอีเมล์ได้เช่นกัน ทั้งหมดนี้รอคุณมาลองใน Outlook For Mac ก่อน ส่วนระบบปฏิบัติการอื่นรอไปก่อนนะ

Via Engadget