Google เอาใจคนใช้งาน GBoard บน iOS ด้วยการอัพเกรดฟีเจอร์ใหม่ ซึ่งเพิ่มความ Creative มากกว่าเดิมด้วยการเพิ่มทั้งฟีเจอร์วาดภาพบน Keybaord ซึ่งวิธีการใช้สามารถกดรูปข้าง ๆ icon ยิ้มจะมีรูปากกา เท่านี้ Keyboard จะเปลี่ยนเป็นพื้นที่วาดเขียนได้ และสามารถเปลี่ยนสีปากกาได้เช่นกัน

นอกจากนี้ถ้าคิดว่าเพิ่มแค่นี้ยังไม่พอ เพราะคุณสามารถค้นหาคลิป YouTube และ แผนที่บน Google Maps ได้เพียงแค่กดปุ่ม G จะสามารถแสดงข้อมูลที่เราค้นหาทั้งสถานที่และคลิป YouTube ได้เช่นเดียวกัน

ฟีเจอร์ดังกล่าวนี้ตอนนี้สามารถใช้ได้แล้วใน iOS แต่ว่า Android ต้องรอไปก่อนคิดว่าอีกไม่นานคงได้ใช้แน่นอน

Via Digital Trends