อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอหากเมื่อคุณอยู่นอกบ้าน โดยเฉพาะกับมือถือของคุณที่เป็นอุปกรณ์พกพาที่มักจะใช้กด หรือถือเป็นตลอด ซึ่งเรื่องไม่คาดฝันอาจจะทำให้มือถือของคุณสกปรกได้ วันนี้เลยจะมาแนะนำวิธีทำความสะอาดมือถือแบบฉุกเฉินสามารถใช้งานนอกสถานที่ได้

กรณีที่มือถือโดนน้ำ

ให้หาผ้าที่สะอาด หรือกระดาษทิชูมาเช็ตบริเวณเครื่อง ให้แห้งโดยเร็ว และตรวจสอบเบื้องต้นว่าน้ำเข้าไปส่วนไหนของเครื่องหรือไม่ ถ้าเป็นเครื่องกันน้ำสามารถใช้น้ำสะอาดล้างทันที จะดีที่สุด

กรณีที่มือถือถูกฝุ่นละออง

ให้หาผ้าที่สะอาดหรือกระดาษทิชูเช็ดที่ตัวเครื่องเบา ๆ เมื่อ รอยเหล่านั้นก็จะลดลงและหายไปในที่สุด

กรณีที่มือถือตกใส่สารเคมี

หากไม่ได้โดยอะไรมากให้นำเครื่องไปให้ศูนย์บริการที่ใกล้ที่สุดหรือช่างเพื่อทำความสะอาดตัวเครื่องให้เร็วที่สุด ไม่ควรจะทำความสะอาดด้วยตนเอง

และจำไว้ว่าไม่ควรแกะเครื่องด้วยตนเองเพราะอาจจะเกิดความเสียหายที่มากกว่าเดิม จนไม่สามารถทำให้มือถือของคุณกลับมาใช้งานปกติได้นั่นเอง เรื่องง่าย ๆ แบบนี้รู้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะ