นี่คือ Vocktail แก้วที่สามารถหลอกลิ้นคุณ ให้น้ำเปล่ามีรสชาติเป็นเครื่องดื่มที่ต้องการได้

Vocktail

Vocktail

ผลงานชิ้นนี้เป็นงานวิจัย Nimesha Ranasinghe จาก National University of Singapore ซึ่งเป้นการศึกษาเรื่องสัญญาณไฟฟ้าและวิธีเปลี่ยนการรับรสของคน เค้าได้ทดลองการปล่อยและควบคุมกระแสไฟฟ้าไปยังลิ้นเพื่อให้เกิดรสชาติที่ต้องการจากนั้นก็พัฒนาออกมาเป็น TasteXML ภาษา markup language สำหรับรสชาติและ Taste over IP,เพื่อใช้เป็น protocol สำหรับใช้ส่งรสชาติที่ต้องการผ่านอินเตอร์เน็ตได้

สุดท้ายจึงได้ออกมาเป็น Vocktail แก้วค็อกเทลเสมือนจริงที่ใช้การจำลองประสาทสัทผัส 3 อย่างเพื่อทำให้น้ำเปล่าในแก้วมีรสชาติเป็นเครื่องดื่มที่ต้องการ โดยสิ่งที่เค้าใช้หลอกประสาทสัมผัสเราก็มีรูป รสและสี เริ่มจากหลอดไฟ LED ที่ติดตั้งไว้ที่ขาแก้วเปลี่ยนสีได้เพื่อช่วยเปลี่ยนให้น้ำในแก้วมีสีคล้ายกับเครื่องดื่มที่ต้องการ เป็นการหลอกตาเราก่อน ต่อมาจะมีสเปรย์ที่ขอบแก้วที่จะทำหน้าที่พ่นกลินเครื่องดื่มที่ต้องการออกมาเพื่อหลอกจมูกเรา สิ่งสุดท้ายก็คือขั้วไฟฟ้าที่จะปล่อยกระแสไฟฟ้าอ่อนๆไปยังลิ้นเพื่อทำให้เกิดรสชาติที่ต้องการ

VIA PSFK