ญี่ปุ่นเตรียมนำเทคโนโลยี Facial recognition มาใช้รักษาความปลอดภัย สแกนใบหน้าผู้เกี่ยวข้องในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียวในปี 2020

Facial recognition

facial recognition

เนื่องจากปัญหาเรื่องการก่อการร้าย ผู้จัดงานโอลิมปิกได้เสริมเทคโนโลยีจดจำใบหน้ามาใช้รักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันการยืม ปลอมแปลงหรือขโมยบัตรเข้างาน นอกจากนั้นยังช่วยลดเวลาตรวจสอบทำให้เข้าสนามกีฬาได้เร็วขึ้น

เทคโนโลยีนี้จะไม่ได้ใช้กับผู้เข้าชม แต่จะใช้กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างคณะผู้จัดงาน, กรรมการ,นักกีฬาและนักข่าว ที่จะต้องตรวจสอบบัตรและสัมภาระก่อนเข้างาน โดยคนเหล่านี้จะได้บัตรพิเศษพร้อมพิมพ์รูปลงบนบัตร เมื่อมาถึงทางเข้าสนามกีฬาระบบก็จะทำการสแกนใบหน้าตรวจสอบให้ทันทีว่าตรงกับใบหน้าที่ลงทะเบียนไว้รึไม่

นอกจากนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นเองก็เริ่มนำระบบจดจำใบหน้ามาใช้ที่สนามบินฮาเนดะตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา โดยเปิดให้ใช้งานเฉพาะคนญี่ปุ่นก่อน

เทคโนโลยีที่นำมาใช้นั้นออกแบบและพัฒนาโดย NEC Corp. ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบริษัทชั้นนำของโลกที่มีระบบแม่นยำมาก สามารถจดจำใบหน้าได้แม้จะแต่งหน้าหนาหรือทำศัลยกรรมมา รวมถึงแยกความแตกต่างระหว่างฝาแฝดได้ด้วย ซึ่งผู้จัดงานเชื่อว่าจะช่วยให้ระบุตัวตนแต่ละคนได้อย่างรวดเร็ว

VIA Japantime