อีกหนึ่งความก้าวหน้าสำหรับคนที่อวัยวะไม่ครบ 32 เมื่อนักวิทยาศาสตร์ ประสบความสำเร็จในการปลูกหูใหม่ให้กับเด็ก 5 คน นำเซลล์มาเพาะในแม่พิมพ์ 3 มิติ

ถือเป็นครั้งแรกในโลกที่มีการเพาะเซลล์ นำมาสร้างเป็นอวัยวะใหม่ได้สำเร็จ โดยเด็กทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการนั้นมีอายุตั้งแต่ 6-9 ปี ทุกคนเกินมาพร้อมกับหูแค่ข้างเดียว ซึ่งหูอีกข้างจะมีสภาวะ microtia หรือใบหูเล็กตั้งแต่กำเนิด ทำให้เด็กได้ยินเสียงข้างนึงไม่ชัดเนื่องจากใบหูผิดรูป

ทางนักนักวิทยาศาสตร์อยากช่วยแก้ปัญหานี้จึงได้สร้างแม่พิมพ์หูรูปทรงปกติขึ้นมา จากนั้นก็นำเซลล์จากหูที่ผิดรูปของเด็กคนนั้นๆจากนั้นนำมาเพาะในแม่พิมพ์เป็นเวลา 3 เดือน จากนั้นค่อยนำไปปลูกถ่ายจริงที่หูเด็ก

จริงๆแล้วการปลูกอวัยวะเพื่อใช้แทนของเดิมนั้นมีมานานแล้ว ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ประสบความสำเร็จในการทดลองกับสัตว์แต่กับคนนั้นถือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่เพราะถ้าเซล์เติบโตมากเกินไปอาจจะกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ ตอนนี้เด็กส่วนใหญ่ได้รับการปลูกหูใหม่เป็นเวลา 2 ปีแล้ว ทุกคนยังปลอดภัยดีเพราะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจสอบว่าร่างกายจะไม่ปฏิเสธเซลล์ใหม่ที่ปลูกเข้าไป

ข้อจำกัดตอนนี้ก็คือ วิธีนี้ยังมีความซับซ้อน ราคาแพงและยังไม่สามารถทำได้ในสเกลใหญ่จำนวนมากๆ แต่ก็ถือว่าเป็นอีกความก้าวหน้าสำหรับหลายคนที่ต้องการอวัยวะทดแทน

VIA the Verge