เกษตกรคนไหนอยากได้ผลผลิตดีขึ้น ต้องลองใช้ See Three โดรนที่มาพร้อม AI ช่วยเก็บและประมวลผลข้อมูลแล้วนำมาให้คำแนะนำ ทำยังไงให้เพาะปลูกมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

See Three

การใช้โดรนในการเกษตรไม่ใช่เรื่องใหม่ ซึ่งหลายๆผู้ผลิตก็ออกโดรนมาตอบสนองความต้องการของตลาดนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เอามาใช้ถ่ายภาพในมุมสูงหรือช่วยหว่านปุ๋ยหรือยาฆ่าแมลงแทนคน ช่วยทุ่นเวลาในการทำงาน เนื่องจากโดรนนั้นจะเห็นภาพจากมุมสูงทั้งหมดจะทำให้เก็บข้อมูลได้มากกว่าที่ตาเราเห็น แต่สิ่งสำคัญก็คือ พอรู้ข้อมูลแล้วจะเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร นั่นจึงเป็นที่มาของสตาร์ทอัพชื่อว่า  SeeTree โดรนเพื่อการเกษตรที่ฝังความสามารถของ AI เข้าไปด้วย

ตัวโดรนนั้นจะติดตั้งเซ็นเซอร์สำหรับวัดข้อมูลหลายมิติเข้าไป ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ที่ฝังในพื้นดิน วัดข้อมูลที่สำคัญๆ เช่น ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน ความชื้น และข้อมูลอื่นๆที่ส่งผลต่อการเจิญเติบโตของพืช จากนั้นข้อมูลทั้งหมดจะส่งไปยังแพลตฟอร์ม AI เพื่อประเมินประสิทธิภาพของพื้นที่นั้นๆในเชิงของจุลภาคและมหภาค

See Three

ตัว AI สามารถคำนวณสร้างแผนที่ผลผลิต เอามาดูได้ว่าจะขายผลผลิตได้มูลค่าเท่าไหร่ ต้นไหนที่ให้ผลผลิตไม่ดีจะทำยังไงต่อ จะเพิ่มการบำรุงรักษาหรือโค่นทิ้งเพื่อปลูกต้นใหม่ทดแทน เป็นต้น นอกจากนั้นยังสามารถบอกได้ถึงตารางการเก็บเกี่ยว ขึ้นกับขนาดของผลไม้ และการเจริญเติบโต

ทางผู้พัฒนาได้นำไปทดสอบการใช้งานที่ประเทศบราซิลกับสวนส้ม โดยมันช่วยระบุอาการของโรค HLB ได้ก่อนจะแพร่กระจายในวงกว้าง ถ้าเจอช้ากว่านี้อาจจะทำให้เสียหายไปทั้งสวน

See Three

ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ทำให้เกษตรกรเข้าใจพื้นที่เพาะปลูกตัวเองได้ลึกซึ้งขึ้น สามารถตั้งเป้าผลผลิตที่ต้องการได้ รวมถึงการปรับเปลี่ยนระบบชนประทานให้เหมาะสม, เข้าใจสภาพดินและปรับการให้ปุ๋ยได้พอดี เป็นต้น

ล่าสุดทาง SeeTree เพิ่งได้รับเงินลงทุนเพิ่มอีก 15 ล้านดอลล่าร์ เพื่อนำไปพัฒนาและขยายระบบทั้งหมดให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น เป้าหมายก็เพื่อให้โดรนและเกษตรกรทำงานร่วมกันในพื้นที่ใหญ่ขึ้น ทำงานได้สมบูรณ์ขึ้น

VIA Slashgear