เพื่อแก้ปัญหาช่วงการเดินทางเร่งด่วน ทางสถานีรถไฟใต้ดิน Futian ในเซิ่นเจิ้น ได้นำระบบสแกนใบหน้ามาช่วยจ่ายค่าตั๋ว เดินเข้าสถานีได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

ประเทศจีนน่าจะเป็นประเทศที่มีการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้อย่างรวดเร็ว  หนึ่งในนั้นก็คือ สถานีรถไฟใต้ดิน Futian ในเซิ่นเจิ้นได้ทดสอบนำระบบสแกนใบหน้ามาใช้จ่ายค่าโดยสาร ซึ่งเมืองนี้มีประชากรถึง 12.53 ล้านคน ทำให้การเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนมีความติดขัดเนื่องจากคนใช้บริการเยอะ

เมื่อเราจะโดนสารรถไฟใต้ดิน ที่ตรงทางเข้าจะมีแท็บเล็ตขนาดเล็กติดตั้งไว้ มาพรอ้มซอฟท์แวร์จดจำใบหน้า เมื่อเราสแกนเสร็จจะหักเงินจากบริการจ่ายเงินที่เราลงทะเบียนไว้ ตัวระบบนั้นจะใช้เทคโนโลยี 5G ช่วยให้รองรับการใช้งานผู้คนจำนวนมหาศาล

ปัจจุบันมีรายที่เป็นห่วงเกี่ยวกับเทคโนโลยีจดจำใบหน้าทั้งในเรื่องของข้อมูลและซอฟท์แวร์ที่นำมาใช้ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ทาง NBC รายงานว่า ทาง IBM ได้ใช้ภาพใบหน้าบน Flickr มาฝึกสอนโปรแกรมจดจำใบหน้า แม้จะนำไปใช้ภายใต้นโยบาย Creative Commons license แตก็ไม่มีการแจ้งให้เจ้าของใบหน้านั้นทราบก่อน  ส่วนเทคโนโลยีนี้ในจีนนั้นถูกใช้อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะเรื่องของ Social Credit หักคะแนนความประพฤติของคนที่ทำผิดกฎหมาย เช่น ข้ามถนนไม่ตรงทางม้าลาย, จอดรถในที่ห้ามจอด จนไปถึงการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น

จีนถือเป็นประเทศผู้นำในด้านของการจ่ายเงินไร้เงินสดอย่างแพร่หลาย ในหลายเมืองนั้นเริ่มใช้การจ่ายเงินผ่านมือถือเป็นกิจวัตรประจำวันไปแล้ว ซึ่งตอนนี้มีการสำรวจของ Kantar TNS พบว่าประชากร 40% ใช้การจ่ายเงินไร้เงินสดทุกสัปดาห์  ส่วนกลุ่มตัวอย่าง 77% บอกว่าเคยใช้การจ่ายเงินผ่านมือถือมาแล้ว

VIA Fortune/scmp