Mozilla ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ของ Firefox เพื่อช่วยให้ผู้ใช้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ด้วย Firefox Private Network หรือ VPN นั่นเอง

หลายคนนิยมใช้แอปหรือโปรแกรม VPN เพื่อช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการใช้อินเทอร์เน็ต ซึ่งทาง Mozilla ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ของ Firefox เพื่อช่วยให้ผู้ใช้มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น ด้วย Firefox Private Network หรือ VPN นั่นเอง

Firefox Private Network ถือว่าเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ แต่การใช้งานยังจำกัดอยู่ ทาง Mozilla แนะนำว่าการใช้ Firefox Private Network เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อเวลาที่เราไปใช้ Wi-Fi สาธารณะหรือต้องการซ่อนตัวเองจากการติดตามต่างๆเพื่อเก็บข้อมูลไปใช้ด้านโฆษณา

ในช่วงต้นนั้นสามารถใช้งาน Firefox Private Network, ได้ฟรี แต่ต้องสมัครใช้งานทดสอบช่วงเบต้าและต้องเป็นผู้ใช้ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาก่อน ซึ่งเราสามารถไปโหลดได้จาก หน้าเพจนี้ เราสามารถคลิกที่ toolbar จะมีเมนูเลือกเปิด/ปิดการทำงานของ VPN ได้

ทาง Mozilla บอกว่าบริการ Firefox Private Network นั้นจะให้บริการฟรีในระยะเวลาที่จำกัด ซึ่งในอนาคตใครที่อยากใช้บริการต้องจ่ายเงิน

VIA The Verge