เชื่อไหมคะ ว่ายุคสมัยนี้การเรียนการสอนต่างไปจากเดิมมากแล้วค่ะ เพราะโลกของอินเทอร์เน็ตเข้ามามีส่วนช่วย หลายคนอาจจะตั้งคำถามว่า เทคโนโลยีมีโทษทางการศึกษาหรือไม่ ทุกอย่างมันมีโทษหมดแหละค่ะ แต่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอามันมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์แบบไหนได้บ้างแค่นั่นเอง 

อย่างภาคการศึกษาเนี่ย ถ้าเราหยิบเอาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ส่งเสริมด้านการศึกษา มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความสนุกในห้องเรียนให้กับนักเรียนและครูผู้สอนได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว ลบความน่าเบื่อการเรียนในห้องเรียนแบบเดิมๆ ให้มีสีสันมากขึ้้น 

Apple ส่งเสริมการศึกษาไทยใช้ iPad ในห้องเรียน

อย่างโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย​ ฝ่ายประถม ได้มีการใช้อุปกรณ์ iPad เป็นสื่อในการเรียนการสอน ตัวอย่างที่เราได้เข้าไปสัมผัส คือ ใช้ในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรียกได้ว่าสร้างความสนุกและความตื่นเต้นให้กับนักเรียนในชั้นเรียนเป็นอย่างมาก แทบจะไม่เห็นกระดาษ หรือ ดินสอ อยู่บนโต๊ะเลยค่ะ

โดยการเรียนการสอนแบบนี้ได้พัฒนาและปรับใช้จากหลักสูตรใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้ (Everyone Can Create) ที่ให้โอกาสนักเรียนได้สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ผ่านการวาด การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีโอ และดนตรี ซึ่งเป็นหลักสูตรที่พัฒนาโดย Apple

เรียกได้ว่าเป็นการนำเอาเทคโนโลยี และ อุปกรณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยเฉพาะในภาคการศึกษา เพื่อให้เด็กไทยได้เรียนรู้และใช้อุปกรณ์อย่าง iPad ให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดี