หลังจากทีมงาน  Ceemeagain และ Dailygizmo ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พิเศษ ทิม คุก ซีอีโอของแอปเปิ้ล แบบเอ็กคลูซีฟ มีหนึ่งประเด็นที่ ทิม คุก ได้พูดถึงไว้และน่าสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของ Coding ที่ ทิม คุก เองมองว่าควรให้ Coding เป็นภาษาที่สอง 

tim cook @cee

วันนี้เราจึงอยากมาไขข้อสงสัยว่า Coding คืออะไร ทำไมต้องเรียน และทำไมบริษัทด้านเทคโนโลยีชั้นนำอย่างแอปเปิ้ลถึงให้ความสำคัญพร้อมมองว่านี่ควรเป็นภาษาที่สอง

Coding คือ

Coding คือ การเขียนชุดคำสั่งของโปรแกรมเพื่อวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันไป หรือ ถ้าจะให้เรียกง่ายๆ อีกแบบก็คือ การที่เราสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยการเขียนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำตามในสิ่งที่เราต้องการผ่านภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ อย่าง ภาษาC , JAVA และ Python เป็นต้น  

ทำไมต้อง Coding 

ในประเทศไทย Coding (โค้ดดิ้ง) ถูกเรียกว่าเป็นวิชาวิทยาการคำนวณ ที่เริ่มมีหลายหน่วยงานให้ความสำคัญและเร่งให้เป็นวิชาบังคับในภาคการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมขึ้นไป อย่างกระทรวงศึกษาเองก็พยายามที่จะผลักดัน Coding เทียบชั้นภาษาที่ 3tim cook @ceeเช่นเดียวกับที่ ทิม คุก ซีอีโอแอปเปิ้ล ได้ให้สัมภาษณ์กับทาง Ceemeagain และ Dailygizmo ว่าควรยกให้ Coding เป็นภาษาที่สองเพราะ Coding เป็นภาษาสากลที่ใคร ๆ ก็สามารถสื่อสารได้กับทุกชาติทุกภาษาทั่วโลก ซึ่งทาง ทิม คุกเองก็กล่าวกับสื่อของเราว่าได้เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนตอนไปเยี่ยมโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) และคิดว่าเยาวชนรุ่นใหม่ตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมศึกษาน่าจะได้มีโอกาสเรียนหลักสูตร Coding 

สอดคล้องกับข้อมูลที่เคยระบุว่า ทิม คุก ได้เสนอกับประธานาธิบดีสหรัฐว่าสมควรสนับสนุนการลงหลักสูตร Coding ในการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน Coding ไปทำไม 

น่าจะเป็นคำถามที่หลายคนสงสัย ว่าทำไมต้องเริ่มในเด็กวัยประถมหรือบรรจุลงไปในหลักสูตรการเรียนการสอนขั้นพื้นฐาน มันจะไม่ยากเกินไปหรอ? 

แต่ถ้าลองดูข้อดีของการเรียน Coding แล้ว จะพบว่ามัน คือ สิ่งพื้นฐานในการพัฒนาทักษะของเด็กรุ่นใหม่ เพราะจะช่วยให้เด็กได้เรียนรู้การจัดการกับปัญหา ฝึกกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล ฝึกการวิเคราะห์ปัญหา และคิดเป็นระบบพร้อมเชื่อมั่นในตัวเอง มีความคิดสร้างสรรค์ เข้าใจหลักการและจับประเด็นได้ มีทักษะคิดเชิงคำนวณ และรู้เท่าทันเทคโนโลยี แม้ว่าจะยังไม่ได้เริ่มต้นเขียนโค้ดแบบมืออาชีพแต่ในขั้นต้นก็ตาม

มีคำถามที่หลายคนสงสัยว่าถ้าเรียนโค้ดดิ้งจำเป็นต้องมีทักษะด้านการเขียนโค้ด หรือ ทักษะใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีหรือไม่ จริงๆ แล้วในวัยเด็กที่เริ่มเรียนเรื่องนี้อย่างระดับประถมหรือขั้นพื้นฐานจะเป็นการเรียนที่มีเนื้อหาเน้นวิธีคิดเป็นหลัก โดยยังไม่ได้ลงลึกการเขียนโปรแกรมแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากนัก 

tim cook @cee

สรุป 

Coding หรือเขียนโปรแกรมคำสั่งนั้น นับว่าเป็นการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักคิดอย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา เพื่อวางระบบแบบแผนเพื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคอมเพื่อสั่งงานในสิ่งที่เราต้องการ เป็นหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากและการสร้างพื้นฐานให้กับเด็กรุ่นใหม่ได้เข้าใจในเรื่องนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดี เพื่อให้เด็กในยุคปัจจุบันได้นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาสิ่งต่างๆ ในอนาคตได้