แห่งแรกของโลกกับการคืนภาษีให้นักท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยกรมสรรพากร เตรียมเปิดตัวโครงการคืน VAT ให้นักท่องเที่ยวผ่านโมบายแอปพลิเคชัน โดยมีการนำระบบบล็อกเชนเข้ามาใช้ในการคืนภาษี

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 ม.ค.นี้ กรมสรรพากรจะทำการเปิดตัวโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่าง ธนาคารกรุงไทย และกรมศุลกากร โดยจะมีการนำระบบบล็อกเชนเข้ามาใช้ในการคืนภาษีแวตให้กับนักท่องเที่ยว ผ่านโมบายแอปพลิเคชั่น ซึ่งถือเป็นการคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งแรกของโลก

ภาพประกอบจาก Pixabay

นับว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งจากเดิมระบบการคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวที่ดำเนินการอยู่ทั่วโลกนั้นยังมีปัญหา เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ต้องมีการกรอก ตรวจสอบ ยืนยันเอกสาร และยืนยันตัวจนของนักท่องเที่ยวหลายขั้นตอน หรือในบางครั้งนักท่องเที่ยวต้องสำแดงสินค้าด้วย ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวก

โดยการนำระบบบล็อกเชนมาใช้ในการคืนภาษีให้กับนักท่องเที่ยวครั้งนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ รวมถึงช่วยยกระดับความโปร่งใส ความปลอดภัย และสามารถตรวจสอบได้ โดยระบบบล็อกเชนจะเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จากนั้นทำการประมวลผลและคืนแวตให้นักท่องเที่ยวซึ่งเลือกได้ว่าจะให้คืนผ่านบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคาร

ทั้งนี้ กรมสรรพากรจะเปิดรับสมัครร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการคืนภาษีแวตให้กับนักท่องเที่ยวผ่านระบบบล็อกเชนโดยในระยะแรกจะเริ่มดำเนินการกับร้านค้าขนาดใหญ่ก่อนจะขยายไปร้านขนาดเล็กต่อไป

ภาพประกอบจาก Pixabay