ก่อนหน้านี้กรมสรรพากร พร้อมพันธมิตร เตรียมเปิดตัวแอปพลิเคชันที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยว ผ่าน Mobile Application

ล่าสุดกรมสรรพากร ร่วมด้วยกรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และธนาคารกรุงไทย ได้เปิดตัวและนำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้ในการให้บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มแก่นักท่องเที่ยวผ่าน Mobile Application ซึ่งเป็นที่แรกของโลก ที่นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้เพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบงาน รวมถึงอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

Application Thailand VRT เป็นระบบการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบ Digital เต็มรูปแบบ โดยนักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบข้อมูลและการซื้อสินค้า บริการ รวมทั้งข้อมูลการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มภายในคลิกเดียวได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ทางกรมสรรพากรยังได้ร่วมมือกับกรมศุลกากร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบ Web Application เพื่อสามารถทำงานได้แบบ Paperless ในการตรวจสอบข้อมูลและยืนยันสถานสินค้าที่มีการนำออกนอกประเทศได้ และเปิด API ให้ร้านค้าสามารถส่งข้อมูลการซื้อสินค้าและบริการของนักท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบเพื่อการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากรได้ ซึ่งนับว่าเป็นการพัฒนาการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับนักท่องเที่ยวแบบ Digital เต็มรูปแบบ

ภาพประกอบจาก Pixabay