Emojipedia ได้เผยภาพออกแบบสุดท้ายของอิโมจิใหม่ ที่เตรียมปล่อยภายในปี 2020 นี้ จะมีอิโมจิอะไรใหม่ๆเพิ่มมาบ้างไปดูกันค่ะ

ทุกคนคงรู้จักอิโมจิกันนะคะ เวลาแชทเราก็มักจะใช้อิโมจิมาเพื่อเพิ่มความสนุกในการแชท หรือช่วยสื่ออารมณ์ต่างๆ ซึ่งอิโมจิที่มีอยู่ในตอนนี้ก็เยอะพอสมควร แต่ทาง Emojipedia ก็เพิ่มอิโมจิใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอด และปีนี้ก็เช่นกันค่ะ เพิ่มมาใหม่ถึง 117 อิโมจิเลย เป็น Emoji 13.0 

โดย 117 อิโมจินี้ก็จะมีทั้งคน สัตว์ กิจกรรมกีฬาต่างๆ ของกิน ของเล่น ของใช้ และอื่นๆ ในอิโมจิที่เป็นคนจะมีสกินโทนแยกย่อยออกมาทั้งผิวขาว ผิวเหลืองและผิวสี

ถ้าสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าทาง Emojipedia ได้เพิ่มอิโมจิที่สนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศและให้ความสำคัญกับกลุ่มสีผิวมากขึ้น ซึ่งความพิเศษที่เพิ่มเข้ามาคือมีอิโมจิผู้หญิงใส่ทักสิโด้ ซานตาครอสที่เป็นผู้หญิง และผู้ชายใส่ชุดแต่งงาน เป็นส่วนหนึ่งในการพยายามที่จะให้ทุกเพศมีความเท่าเทียมกันนั่นเองค่ะ

ผู้หญิงใส่ทักสิโด้ ซานตาครอสที่เป็นผู้หญิง และผู้ชายใส่ชุดแต่งงาน

สัญลักษณ์เพศและธงของคนข้ามเพศ

โดยทาง Emojipedia จะปลอยให้ใช้งานได้เดือนกันยายนของปีนี้ สามารถใช้ได้บนแพลตฟอร์มหลักต่างๆ เช่น iOS, Android, WhatsApp หรือ Twitter ซึ่งลักษณะของอิโมจิก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละแพลตฟอร์มค่ะ

 

Source: Emojipedia