ในวันที่ 4 ก.พ. เป็นวันที่ทางกสทช. เปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลคลื่น 5G เข้ายื่นเอกสารการประมูลเพื่อยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ในช่วงเวลาตั้งแต่ 8.30 – 16.30 น. ของวันนี้ (4 ก.พ. 63)

โดยล่าสุด กสทช. ได้เผยว่ามีผู้ประกอบการโทรคมนาคม (โอเปอเรเตอร์) ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแล้ว 2 ราย คือ 1.บริษัท ทรู มูฟเอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด บริษัทในเครือบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ซึ่งเดินทางในช่วงเวลา 11.00 น. ขณะที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT มาเมื่อเวลา 11.09 น.

อย่างไรก็ตามยังเหลืออีก 3 รายที่ได้เข้ารับเอกสารการประมูล แต่ยังไม่มายื่นเอกสาร ทั้ง DTAC , AIS และ CAT และทางกสทช. จะแถลงผลตรวจคุณสมบัติในวันที่ 11 ก.พ. นี้ พร้อมรายละเอียดว่าแต่ละรายเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ใดบ้าง ก่อนที่การประมูลจริงจะเริ่มต้นในวันที่ 16 ก.พ.นี้