ใกล้เข้ามาทุกทีกับการประมูล 5G ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้มีผู้ประกอบการทั้ง 5 รายเข้ายื่นเอกสารขอรับใบอนุญาต ก่อนที่จะเกิดการประมูลจริงในวันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ ล่าสุด ทางสำนักงานกสทช.ได้ชี้แจ้งกระบวนการและกฎการประมูล พร้อมการประมูลรอบสาธิต

วันนี้ (10 ก.พ.63)นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รองเลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. จัดการชี้แจงกระบวนการและกฎการประมูล (Bidder information session) และการประมูลรอบสาธิต (Mock Auction) เป็นวันแรก สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล 5G โดยสำนักงานฯ จะได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของผู้เข้าร่วมประมูลในวันประมูล อธิบายเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการประมูล (Auction Software) และจะเปิดให้ผู้แทนของบริษัทที่จะเข้าร่วมการประมูลซักถามข้อสงสัย จากนั้นจะให้ผู้แทนของบริษัทที่จะเข้าร่วมการประมูลจับฉลากสำหรับกำหนดเวลาในการเข้าร่วมประมูลรอบสาธิต

โดยในวันนี้สำนักงานฯ จะจัดการประมูลรอบสาธิตให้ผู้แทนของบริษัทที่จะเข้าร่วมการประมูล เป็นรอบๆ เพื่อทำความคุ้นเคยกับซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการประมูล หน้าจอแสดงผลในการประมูล ระบบการประมูล รวมถึงการทดลองใช้ซอฟท์แวร์ ทดลองประมูล

สำหรับขั้นตอนต่อไป สำนักงาน กสทช. จะนำรายชื่อบริษัทที่ยื่นเอกสารขอเข้าร่วมการประมูล 5G เข้าสู่ที่ประชุม กสทช. พิจารณา และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นผู้เข้าร่วมการประมูลในวันที่ 12 ก.พ. 2563 หลังจากนั้นจะจัดให้มีการประมูลรอบสาธิต วันที่ 2 สำหรับผู้เข้าร่วมการประมูล 5G ในวันที่ 14 ก.พ. 2563 และในวันเดียวกันนั้น (14 ก.พ.) สำนักงาน กสทช. กำหนดจัด Press Tour เพื่อนำชมห้องประมูล 5G พร้อมจัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกระบวนการและกฎการประมูล การทำความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการประมูล สำหรับสื่อมวลชนด้วย