อย่างที่ทราบกันดีค่ะ ว่าการประมูลคลื่นความถี่ 5G ในวันนี้ (16 ก.พ.63) ทางสำนักงาน กสทช.ได้เปิดประมูลรวดเดียวถึง 4 คลื่นความถี่ ในย่าน 700 MHz 1800MHz 2600MHz และ 26GHZ แต่…สำหรับคลื่นความถี่ 1800MHz ไร้เงาผู้ยื่นขอรับใบอนุญาต

5g

สำหรับการประมูล 5G ครั้งนี้ มีผู้ยื่นขอรับใบอนุญาตดัวยกันทั้งหมด 5 ราย ได้แก่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC  , บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) , บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN , บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)และบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ซึ่งการประมูลในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นในเวลา 09.30 น. และเสร็จสิ้นลงในช่วงเวลา 15.05 น. ใช้เวลาประมูลทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง 35 นาที

3 คลื่นความถี่ รวมเงิน 100,521 ล้านบาท

สำหรับผลการประมูลรวม 3 คลื่นความถี่ รวมเป็นเงินประมูลทั้งสิ้น 100,521 ล้านบาท แบ่งเป็น
คลื่นความถี่ 700 MHz เงินประมูลรวม 51,460 ล้านบาท
คลื่นความถี่ 2600 MHz เงินประมูลรวม 37,434 ล้านบาท
และคลื่นความถี่ 26 GHz เงินประมูลรวม 11,627 ล้านบาท

5 ผู้ประกอบการได้คลื่นครบทุกราย

5g

 

การประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้ผู้ประกอบการทั้ง 5 รายได้คลื่นความถี่ครบทุกราย แบ่งเป็นดังนี้
AIS ได้คลื่นเยอะสุด บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN
รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 700 MHz จำนวน 1 ชุดคลื่น , คลื่นความถี่ 2600 MHz จำนวน 10 ชุดคลื่น และ คลื่นความถี่  26 GHz จำนวน 12 ชุดคลื่น

ขณะที่ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC
รับใบอนุญาตคลื่นความถี่ 2600 MHz จำนวน 9 ชุดคลื่น และ คลื่นความถี่ 26 GHz จำนวน 8 ชุดคลื่น

ด้าน บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN  รับใบอนุญาตคลื่น 26 GHz จำนวน 2 ชุดคลื่น

และ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ TOT รับใบอนุญาตคลื่น 26 GHz จำนวน 4 ชุดคลื่น ช่องสัญญาณระหว่าง 26.4-26.8 GHz ส่วนบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT รับใบอนุญาตคลื่น 700 MHz จำนวน 2 ชุดคลื่น

โดยกระบวนการหลังจากนี้ต่อไป ผู้ขอรับใบอนุญาตคลื่นความถี่สามารถเข้ารับใบอนุญาตได้ภายในสิ้นเดือนก.พ.นี้ และเริ่มติดตั้งโครงข่ายได้ตั้งแต่เดือนมี.ค.เป็นต้นไป ก่อนเริ่มเปิดให้บริการในช่วงเดือนก.ค.

 

5g

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีสำหรับประเทศไทยที่จะก้าวเข้าสู่เทคโนโลยี 5จี ซึ่งจะนำไทยก้าวล้ำนำอาเซียน
และสำนักงาน กสทช. พร้อมสนับสนุนทุกภาคส่วนเต็มที่ ผมเชื่อว่าเทคโนโลยี 
5จี จะช่วยขับเคลื่อนภาคการผลิต และภาคบริการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศได้ โดยในวันที่ 19 ก.พ. นี้ จะมีการประชุม กสทช. วาระพิเศษเพื่อรับรองผลการประมูล