หลังจากมีการประมูลคลื่นความถี่ 5G เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 63 ที่มา เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ประกอบการทั้ง 5 รายที่ยื่นขอรับใบอนุญาตได้คลื่นครบทุกราย ล่าสุดทางกสทช. แจง ที่ประชุมมีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz เรียบร้อยแล้ว

 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า วันนี้ (19 ก.พ. 63) ที่ประชุม กสทช. มีมติรับรองผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมเคลื่อนที่สากล ย่าน 700 MHz 1800 MHz 2600 MHz และ 26 GHz ที่สำนักงาน กสทช. ได้จัดให้มีการประมูลขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ก.พ. 2563 เรียบร้อยแล้ว

โดยผลการประมูลรวม 3 คลื่นความถี่ เป็นเงินประมูลรวมทั้งสิ้น 100,521 ล้านบาท หลังจากนี้ ผู้ชนะการประมูลสามารถชำระเงินงวดแรกพร้อมวางแบงก์การันตีในส่วนที่เหลือได้ทันที จากนั้นสำนักงาน กสทช. จะได้ออกใบอนุญาตให้ผู้ชนะการประมูล เพื่อให้ผู้ชนะการประมูลสามารถดำเนินการนำเข้าอุปกรณ์และติดตั้งได้ภายในเดือน ก.พ. และสามารถเปิดให้บริการได้ในเดือน มี.ค. 2563