หลังจบการประมูลคลื่นความถี่ 5G ในช่วงต้นปีเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ก็ได้มีผู้ประกอบการที่เข้าชำระเงินงวดแรกแล้วอย่าง AIS และ DTAC ล่าสุดวันนี้ทางสำนักงานกสทช. แจ้งว่า TRUE ได้ชำระเงินคลื่นความถี่งวดแรกพร้อมรับใบอนุญาตเรียบร้อยแล้ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (16 มี.ค. 2563) บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หรือ TUC ในเครือ TRUE ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz จำนวน 9 ชุดคลื่นความถี่ (ช่วง 2600 – 2690 MHz)ขนาดคลื่นความถี่ 90 MHz ได้นำเงินประมูลคลื่นความถี่งวดแรก จำนวน 1,912,399,111.02 บาท พร้อมนำหลักประกันการชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ส่วนที่เหลือจำนวน 17,211,591,999.14 บาท มาชำระและรับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) แล้ว

การชำระเงินค่าประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz แบ่งการชำระออกเป็น 7 งวด งวดแรกที่ชำระในวันนี้จำนวน 10% ของเงินที่ชนะการประมูลสูงสุดที่บริษัทฯ ประมูลได้ งวดที่ 2-7 (ปีที่ 5-10) ชำระงวดละ 15% โดยสำนักงาน กสทช. ได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz จะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม 50% ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ภายใน 1 ปี และครอบคลุม 50% ของประชากรใน Smart city ภายใน 4 ปี