19 เมษายน 2563 ท่ามกลางภาวะวิกฤติ Covid-19 ประเทศสิงคโปร์ขนส่งสินค้าด้วยโดรนสำเร็จในเชิงพาณิชย์เป็นครั้งแรกแล้วครับ.

[youtube]https://youtu.be/3yYQwZuacz4[/youtube]

Nicolas Ang

Nicolas Ang

F-drones ซึ่งเป็นกิจการของคุณ Nicolas Ang. เป็นสตาร์ทอัพของสิงคโปร์แห่งแรกที่ทำธุรกิจด้านนี้และทำมาเพียง 1 ปีเท่านั้น. เขาทำธุรกิจด้วยโดรนไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนอัตโนมัติ. ได้ขนส่งวิตามินน้ำหนักราว 2 กก.ไปยังเรือ Crystalgates ของบริษัท EPS (Eastern Pacific Shipping) ด้วยระยะขนส่ง 2.7 กม.ใช้เวลาเดินทาง 7 นาที. ซึ่งเป็นเที่ยวขนส่งเชิงพาณิชย์เที่ยวแรกของ F-drones.

F-drones ได้รับอนุญาตจาก CAAS (Civil Aviation Authority of Singapore) เป็นบริษัทแรก. เพื่อที่จะส่งสินค้าแบบ BVLOS “เกินพิสัยการมองเห็นด้วยตาพนักงานส่ง” (BVLOS – Beyond visual line of sight) เริ่มออกเดินทางไฟลท์แรกในวันที่ 19-4-2563 ทางการอนุญาตให้เดินทางอยู่บริเวณทางใต้ของ Marina เท่านั้น. และ F-drones ก็เป็นกิจการแรกที่ได้รับใบอนุญาตนี้

ปัจจุบันสิ่งที่ทำได้คือขนส่งพัสดุขนาด 5 กก.ด้วยพิสัย 5 กม.เท่านั้น F-drones มีเป้าหมายที่จะพัฒนาโดรนที่บรรทุกได้ 100 กก.และเดินทางได้ 100 กม.
เพื่อขนส่งสินค้าไปยังเรือ,แท่นขุดเจาะกลางทะเล ในครึ่งปีหลังของ 2021.

นี่เป็นความสำเร็จในการผลักดันของภาครัฐที่สิงคโปร์ เพื่อที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี และ แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานของประเทศสิงคโปร์. นอกจากบริษัท F-drones แล้ว, ทางสิงคโปร์ก็กำลังสนับสนุนการใช้งานโดรน และกำลังทำงานร่วมกับกิจการหลายที่เพื่อกำหนดกติการ่วมกันของธุรกิจแบบเดียวกันนี้.

การขนส่งด้วยโดรนของทาง F-drones นำมาแข่งขันกับการส่งของไปนอกชายฝั่ง ด้วยเรือเล็กหรือเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งประหยัดค่าใช้จ่ายลงได้ถึง 80% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ เป็นการส่งสินค้าแบบ Contactless ก็ช่วยลดต้นเหตุของโรค Covid-19 ได้ด้วย.

เชิญตามโดรนลำนี้ไปส่งของด้วยกันในคลิป.

[youtube]https://youtu.be/alvRYgY4vFA[/youtube]

 

แปลและเรียบเรียงจาก : channelnewsasia