สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) หรือ NARIT ได้ประมวลภาพของปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตั้งฉาก หรือพระอาทิตย์ตรงหัว โดยปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตั้งฉากครั้งนี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเวลา 12.21 น.เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

ปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตรงหัว คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับประเทศที่อยู่ในแถบ Tropical Zone หรือประเทศเขตร้อน ซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 23.5 องศาเหนือและ 23.5 องศาใต้ โดยในเอเชียนั้นประเทศไทยและประเทศในแถบ ASEAN ทั้งหมดก็อยู่ใน Tropical Zone เช่นเดียวกัน เหตุที่ปรากฏการณ์นี้เกิดในแถบ Tropical Zone ก็เพราะ.. โลกเรานั้นเวลาโครจรรอบดวงอาทิตย์จะโคจรเอียงที่ประมาณ 23.5 องศา ทำให้ดวงอาทิตย์มีโอกาสตั้งฉากกับพื้นที่ที่อยู่ใน Tropical Zone เท่านั้น.. ซึ่งจะมีประเทศแถบนี้จะมีโอกาสพบกับปรากฏการณ์นี้ปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในประเทศไทยจะเกิดขึ้นที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 หรือในวันศุกร์ที่จะถึงนี้

 Source: NARIT