ภาพถ่ายได้รับการสนับสนุนจาก pexels.com

ตอนเด็กๆเคยดูในโทรทัศน์บอกว่า การใช้เสียงดังมากเกินไปอาจทำให้คนมีอารมณ์ร้อนขึ้นได้. ไม่ใช่แค่อารมณ์นะที่ร้อน–น้ำก็ร้อนขึ้นได้เช่นกัน.

น้ำในห้องทดลอง SLAC National Accelerator Laboratory ในม.สแตนฟอร์ดร้อนขึ้นเพราะเสียงที่ดังมากๆ. มันกำเนิดเสียงด้วยเครื่อง x-ray เลเซอร์. เสียงที่สร้างขึ้นนี้ดังขนาดที่มันสามารถทำให้น้ำกลายเป็นไอ. สาเหตุก็เป็นเพราะ, โมเลกุลของน้ำจะเคลื่อนไหวเร็วขึ้นเรื่อยๆเมื่อเจอความร้อน หรือเจอคลื่นเสียงที่ดังมากๆก็เคลื่อนไหวเร็วขึ้นเหมือนกัน. นักวิทยาศาสตร์ยกตัวอย่างให้ฟังว่า หากคุณวางแก้วน้ำไว้ใกล้ๆกับลำโพงซับวูฟเฟอร์แล้วคุณเห็นคลื่นน้ำ นั่นก็คือการเคลื่อนไหวของโมเลกุลน้ำเช่นเดียวกัน แต่นั่นเคลื่อนไหวด้วยพลังงานต่ำกว่ามาก.

ภาพถ่ายได้รับการสนับสนุนจาก pexels.com

เสียงที่ใช้ใน (การทดลอง) นี้ดังถึง 270 dB !! ซึ่งเป็นเสียงที่ดังที่สุด ดังยิ่งกว่าเสียงข้างบ้านทะเลาะกัน ดังยิ่งกว่าเสียงการปล่อยจรวดไปอวกาศ และ มีความหนาแน่นของพลังงานเทียบเท่ากับ การส่งพลังงานไฟฟ้าที่ใช้กับเมืองทั้งเมืองไปยังจุดๆเดียว. เสียงนี้ดังขนาดว่าทำให้หัวใจหรือปอดล้มเหลวได้เลยถ้าได้ยิน. ปิดหูแปบ

ข่าวไม่ได้ระบุว่า นักวิจัยในห้องแล็บนี้ต้มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยวิธีนี้หรือไม่ และ เหล่านักค้นคว้าใส่เครื่องป้องกันเสียงดังขณะทดลองอย่างไร

แปลและเรียบเรียงจาก (Ubergizmo 5-5-2020)