Tencent บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากจีน วางแผนสร้างเมืองแห่งอนาคตในเมืองเซิ่นเจิ้น โดยที่ในเมืองจะไม่มีรถยนต์ส่วนตัวแม้แต่คันเดียว

เมืองแห่งนี้มีชื่อว่า “Net City” ตั้งบนพื้นที่ 2 ล้านตารางเมตรตรงปากแม่น้ำเพิร์ล เพื่อรองรับประชากร 80,000 คนซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเป็นที่อาศัยของครอบครัวพนักงาน Tencent  มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่เปิดโล่งให้คนเดินสัญจรไปมา บนพื้นที่สีเขียว รวมถึงใช้รถยนต์ไร้คนขับในการสัญจร โดยจะเริ่มลงมือก่อสร้างในปีนี้คาดว่าจะใช้เวลาสร้าง 7 ปี
ในเมืองแห่งนี้ประกอบด้วยที่พักอาศัย, สำนักงาน, ร้านค้า, โรงเรียนและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ส่วนตัวอาคารต่างๆนั้นก็จะมีการควบคุมความสูงไม่ให้เกิน 500 เมตรเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆของเซิ่นเจิ้นด้วยสะพาน, เรือเฟอรี่และรถไฟฟ้าใต้ดิน ซึ่งทาง NBBJ บริษัทสถาปนิกผู้ที่ออกแบบเมืองแห่งนี้ตั้งเป้าที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่
เป้าหมายของการพัฒนาเมืองแห่งนี้คือการสร้างให้เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวให้มากที่สุด มีพื้นที่ “green corridor” ที่ออกแบบมาสำหรับรถประจำทาง, จักรยานและรถยนต์ไร้คนขับ โดยออกแบบมาให้มีผังเมืองที่ลดการจราจรติดขัดที่ไม่จำเป็น
นอกจากนั้นยังมีการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้งาน เริ่มตั้งแต่การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคาอาคารต่างๆ รวมถึงมีระบบหมุนเวียนน้ำเพื่อกลับมาใช้ใหม่  มีการนำข้อมูลคาดการณ์การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลในอนาคตเพื่อมาสร้างระบบป้องกันเมื่อเกิดสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง
Tencent ไม่ใช่บริษัทเดียวที่วางแผนสร้างเมืองแห่งอนาคต ก่อนหน้านี้ทาง Toyota เองก็วางแผนสร้างเมือง “Woven City” ที่เชิงภูเขาไฟฟูจิ เพื่อทดสอบรถยนตืไร้คนขับ หุ่นยนต์และเทคโนโลยีใหม่ๆที่มาช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต แม้แต่ทาง Sidewalk Labs บริษัทลูกของ Google เองก็เคยวางแผนสร้างเมืองอัจฉริยะแต่แผนนี้ถูกล้มเลิกเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19
ที่มา CNN