Sidewalk Labs เผยโฉม AI ช่วยออกแบบผังเมือง

การวางผังเมืองนั้นเราจะต้องพูดคุยกับคนในชุมชน, สถาปนิก, นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และเจ้าหน้าที่ ทำงานร่วมกันเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน แต่การคุยให้ครบทุกฝ่ายนั้นต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่าย ส่งผลให้ต้องใช้เวลานานจนกว่าจะได้ผังเมืองที่สร้างความพอใจให้กับทุกฝ่าย

ทาง Sidewalk Labs บริษัทลูกของ Alphabet ที่เน้นเรื่องของการพัฒนาเมืองและอาคารต่างๆ ได้สร้างเครื่องมือออกแบบใหม่ที่ช่วยให้การออกแบบผังเมืองได้อย่างเหมาะสม

เครื่องมือนี้จะดึงข้อมูลจากทุกฝ่ายมารวมกัน ไม่ว่าจะเป็นวิศวกร, สถาปนิก, นักพัฒนา จนไปถึงข้อมูลพื้นที่, กฎหมายข้อบังคับ, แผนการพัฒนาเมืองที่ใช้ในปัจจุบัน, สภาพอากาศ, แผงผังถนน โดย AI จะนำข้อมูลทั้งหมดนี้มาสร้างผังเมืองนับหลายล้านแบบมาให้เลือกใช้ นอกจากนั้น AI ยังมาพร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบของแผนผังแต่ละแบบต่อคุณภาพชีวิต เช่น ได้รับอากาศและแสงแดดเพียงพอมั้ย สามารถเข้าถึงรถสาธารณะได้รึไม่

ผู้ที่สร้างเครื่องมือนี้บอกว่า เอาไว้สร้างการออกแบบ ไม่ได้สร้างคำตอบ เพราะสุดท้ายแล้วคนจะมีอำนาจในการตัดสินใจ ชั่งน้ำหนักระหว่างข้อดี-ข้อเสีย แต่เครื่องมือนี้ยิ่งใช้จะยิ่งฉลาดขึ้นจากผลงานต่างๆที่ออกแบบมา เขาบอกว่ามันไม่ได้มาแทนที่นักออกแบบแต่มาช่วยให้กระบวนการออกแบบมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงเพิ่มการมีส่วนร่วมโดยใช้ข้อมูลจากทุกฝ่าย

ที่มา Trendhunter