Apple เปิดตัว Apple Teacher Learning Center (ศูนย์การเรียนรู้ Apple Teacher) เป็นภาษาไทย โปรแกรม Apple Teacher คือโปรแกรมการเรียนรู้ฟรีอย่างมืออาชีพ ที่ออกแบบขึ้นมาเพื่อสนับสนุนและยกย่องผู้สอน ซึ่งจะช่วยให้นักการศึกษาที่ยังขาดประสบการณ์หรือผู้สอนที่มีประสบการณ์แล้วรู้สึกมั่นใจมากขึ้นในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เพื่อการเรียนการสอน 

โดย Apple Teacher Learning Center มีทุกอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้สอนเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับการใช้ iPad, Mac และแอปของ Apple เช่น Pages, Keynote, Numbers, GarageBand และ iMovie ในชั้นเรียน พบกับบทเรียนเสริมสร้างทักษะกว่า 120 บทเรียน ซึ่งประกอบด้วยบทเรียนแนะนำ ไอเดียเกี่ยวกับวิธีนำมาใช้ และแรงบันดาลใจในการต่อยอดให้กับทักษะใหม่ 

ผู้นำของสถานศึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ระดับมืออาชีพจำนวนนับพันต่างให้การยอมรับว่า Apple Teacher ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนผู้เรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่งในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ บน iPad และ Mac ได้อย่างดีเยี่ยม 

หลังจากศึกษาบทเรียนต่างๆ จนจบแล้ว ผู้สอนสามารถทำแบบทดสอบที่มีการโต้ตอบได้ โดยแบบทดสอบนี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งผู้สอนสามารถทำแบบทดสอบนี้กี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ เมื่อทำแบบทดสอบทั้ง 6 ชุดสำหรับ iPad หรือ Mac ผ่านแล้ว ผู้สอนจะได้รับการยอมรับในฐานะ Apple Teacher 

สำหรับคุณครูที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.apple.com/th/education/k12/apple-teacher/ 

ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นเรียนรู้ได้ที่ https://appleteacher.apple.com/#/auth/sign-in