Change.org ถูกระงับการเข้าถึง

อย่างที่รู้กันว่าเว็บไซต์ Change.org นั้นเป็นพื้นที่ที่คนทั่วไปสามารถเริ่มการรณรงค์ ระดมพลังสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนสังคมในเชิงบวกได้มาอย่างยาวนาน ซึ่งในแต่ละวันก็จะมีแคมเปญจากคนจากทุกมุมโลกเกิดขึ้นเสมอ แต่ถึงกระนั้นด้วยสภาวะบ้านเมืองในตอนนี้ที่อาจมีความสุ่มเสี่ยงบางอย่างจากมุมมองของภาครัฐ จึงทำให้ล่าสุดทางกระทรวงดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมได้มีการสั่งระงับ Change.org เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยระบุว่า

 เนื้อหานี้ถูกระงับ เนื่องจากมีความผิด

ตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม
พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. 2478 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ประกอบกับเมื่อเย็นวานที่ผ่านมา (15 ตุลาคม 63) นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลฯ ก็ได้เป็นประธานในการหารือร่วมกับผู้ให้บริการมือถือทุกรายและไอเอสพี (อินเทอร์เน็ตบ้าน) ถึงแนวทางการดำเนินการต่อข้อมูลและเว็บไซต์ไม่เหมาะสมในช่วง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน และยังได้มีการกล่าวในที่ประชุมอีกว่า

 “ทุกคนสามารถแสดงสิทธิเสรีภาพ ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย โดยเฉพาะการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียล เว็บไซต์ต่าง ๆ ขอให้กระทำด้วยความระมัดระวัง งดเผยแพร่ข้อความที่เป็นเท็จ บิดเบือนหรือข่าวปลอม รวมถึงต้อง ไม่ยุยง ปลุกปั่น สร้างความแตกแยกในสังคม ไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ความปลอดภัยสาธารณะ ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจที่สำคัญ ต้องไม่ละเมิดสถาบันหลักของประเทศ เพราะการกระทำดังกล่าวจะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คอมฯ รวมถึง พรก.ฉุกเฉินฯ ที่ประกาศใช้ล่าสุด (วันเดียวกันเวลา 04:00 น.)”

จากทั้งหมดนี้จึงทำให้มีความเป็นไปได้ว่ากรณีที่เว็บไซต์ Change.org ถูกปิดกั้นการเข้าถึงเนื้อหานั้นอาจเป็นผลมาจากการหารือร่วมกันในครั้งนี้นั่นเอง โดยทางด้านสำนักงาน Change.org ก็ยังไม่ได้มีการออกมาพูดถึงประเด็นนี้แต่อย่างใด

 

อ้างอิง : Change.org, รัฐบาลไทย